صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
صفحه اصلی انجمن هاکنترلکنترل پیشرفتهکاربردها مهندسی کنترل در سایر زمینه ها
در این بخش به بحث در خصوص سیستم های نمونه بردار ونگه دار ,کاربرد کنترل در مهندسی پزشکی ومدلسازی سیستم های بدن و کنترل دور وگشتاور وتوان در ماشین های الکتریکی و... پرداخته میشود.

کاربردها مهندسی کنترل در سایر زمینه ها

تاپیک / آغازگر
آخرین ارسال
پاسخ ها
نمایش
1