صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها دروس مشترک
1234567>>صفحه آخر
آزمایشگاه اندازه گیری و مدار 1
استاد مربوطه نا مشخص
دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی 1391
تعداد صفحات
۱۳۹۲/۷/۱۴ دانلود جزوه 1
دستگاه مولد سیگنال
استاد مربوطه آزمایشگاه کنترل
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ترم تحصیلی تابستان 87
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۳/۱۰ دانلود جزوه 2
Introduction to MATLAB
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۶/۲۱ دانلود جزوه 2
بررسی سیستم های قدرت 1 - دکتر جاویدی
استاد مربوطه دكتر محمدحسين جاویدی دشت بياض
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی مهر 88
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۲/۲۷ دانلود جزوه 28
سیستم های کنترل خطی
استاد مربوطه سیدمحسن سعید جلالی
دانشگاه مرکز آموزش عالی فنی مشهد
ترم تحصیلی 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۵/۱ دانلود جزوه 5
الکترونیک 2 - دکتر مافی نژاد
استاد مربوطه دکتر خلیل مافی نژاد
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی بهمن 89
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ دانلود جزوه 10
مدارهای الکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر نبوی
دانشگاه مرکز آموزش عالی فنی مشهد
ترم تحصیلی 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۵/۱ دانلود جزوه 3
مدارهای الکتریکی 2 - دکتر ناصح
استاد مربوطه دکتر ساسان ناصح
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی مهر 89
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ دانلود جزوه 10
مدارالکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر سید حسن نبوی کریزی
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی مهر 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲۹ دانلود جزوه 2
اصول اندازه گیری- دکتر قاضی
استاد مربوطه دکتر قاضی
دانشگاه آموزش عالی بهار
ترم تحصیلی 1389
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ دانلود جزوه 12
1234567>>صفحه آخر