صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها دروس پايه
1
مدارالکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر سید حسن نبوی کریزی
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی مهر 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۳۱ دانلود جزوه 3
آمار و احتمال مهندسی - دکتر نایبی
استاد مربوطه دکتر محمد مهدی نایبی
دانشگاه صنعتی شریف
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۳/۶ دانلود جزوه 48
مختصری بر میکروکنترلرهای AVR
استاد مربوطه ---
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲۳ دانلود جزوه 2
ریاضی عمومی 2 - دکتر رئیسی
استاد مربوطه دکتر ریحانه رئیسی طوسی
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی بهمن 89-88
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۱۰/۶ دانلود جزوه 11
ریاضی عمومی 1 - دکتر ریحانه رئیسی طوسی
استاد مربوطه دکتر ریحانه رئیسی طوسی
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی مهر 88
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۷/۳۰ دانلود جزوه 51
رياضي عمومي 2 - دكتر ميرابراهيمي
استاد مربوطه دكتر ميرابراهيمي
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 86
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۸/۸ دانلود جزوه 46
انتگرال دوگانه
استاد مربوطه باقر کرامتی
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۳/۱۷ دانلود جزوه 16
معادلات ديفرانسيل - دكتر اورعي
استاد مربوطه دكتر اورعي
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی بهمن 86
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۷ دانلود جزوه 46
1