صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها کنترل
1234>>صفحه آخر
آزمایشگاه اندازه گیری و مدار 1
استاد مربوطه نا مشخص
دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی 1391
تعداد صفحات
۱۳۹۲/۷/۱۴ دانلود جزوه 1
مدارهای الکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر نبوی
دانشگاه مرکز آموزش عالی فنی مشهد
ترم تحصیلی 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۵/۱ دانلود جزوه 3
نگهداری و تشخیص عیب
استاد مربوطه مهندس یاسر قاسم نیا
دانشگاه دانشکده فنی شهید محمد منتظری
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۲/۷/۱۳ دانلود جزوه 2
تحقیق آزمایشگاه مدار مجتمع
استاد مربوطه مهندس صنعتی
دانشگاه موسسه آموزش عالی بهار
ترم تحصیلی خرداد 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۳۱ دانلود جزوه 3
ازمایشگاه ماشین 1
استاد مربوطه محمد علیزاده
دانشگاه آزاد واحد اردبیل
ترم تحصیلی سال 91
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۱۱/۴ دانلود جزوه 3
مدارالکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر سید حسن نبوی کریزی
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی مهر 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۳۱ دانلود جزوه 3
آموزش Labview فارسی
استاد مربوطه نا مشخص
دانشگاه نا مشخص
ترم تحصیلی 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۶/۱۶ دانلود جزوه 1
مدارالکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر سید حسن نبوی کریزی
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی مهر 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲۹ دانلود جزوه 2
سیستم های کنترل خطی
استاد مربوطه سیدمحسن سعید جلالی
دانشگاه مرکز آموزش عالی فنی مشهد
ترم تحصیلی 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۵/۱ دانلود جزوه 5
مختصری بر میکروکنترلرهای AVR
استاد مربوطه ---
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲۳ دانلود جزوه 2
1234>>صفحه آخر