صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها مطالب مفید
1
Introduction to MATLAB
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۶/۲۱ دانلود جزوه 2
FriendlyARM micro2440_schematic
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
آموزش Labview فارسی
استاد مربوطه نا مشخص
دانشگاه نا مشخص
ترم تحصیلی 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۶/۱۶ دانلود جزوه 1
راهنمای راه اندازی linux روی تراشه 2440 سامسونگ
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
آموزش JQUERY
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی اسقند 88
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۵/۱۹ دانلود جزوه 1
راهنمای راه اندازی ویندوز CE روی تراشه 2440 سامسونگ
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
FriendlyARM 2440 - Datasheet
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
FriendlyARM mini2440 - manual board
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
FriendlyARM mini2440_schematic
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
بلوتوث
استاد مربوطه نامشخص
دانشگاه نامشخص
ترم تحصیلی نامشخص
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۳/۱۰ دانلود جزوه 2
1