صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها تیر 1391
1
تحقیق آزمایشگاه مدار مجتمع
استاد مربوطه مهندس صنعتی
دانشگاه موسسه آموزش عالی بهار
ترم تحصیلی خرداد 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۳۱ دانلود جزوه 3
FriendlyARM mini2440_schematic
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
مدارالکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر سید حسن نبوی کریزی
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی مهر 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۳۱ دانلود جزوه 3
FriendlyARM micro2440_schematic
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
مدارالکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر سید حسن نبوی کریزی
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی مهر 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲۹ دانلود جزوه 2
راهنمای راه اندازی linux روی تراشه 2440 سامسونگ
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
مختصری بر میکروکنترلرهای AVR
استاد مربوطه ---
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲۳ دانلود جزوه 2
راهنمای راه اندازی ویندوز CE روی تراشه 2440 سامسونگ
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
FriendlyARM 2440 - Datasheet
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
FriendlyARM mini2440 - manual board
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
1