صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها اردیبهشت 1391
1
حفاظت و رله ها - دکتر ساده
استاد مربوطه دکتر جواد ساده
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی بهمن 89
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۲/۲۷ دانلود جزوه 28
بررسی سیستم های قدرت 1 - دکتر جاویدی
استاد مربوطه دكتر محمدحسين جاویدی دشت بياض
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی مهر 88
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۲/۲۷ دانلود جزوه 28
الکترونیک صنعتی - دکتر منفرد
استاد مربوطه دکتر محمد منفرد
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی مهر 89
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۲/۲۷ دانلود جزوه 28
دستور کار آزمایشگاه رله و حفاظت - مهندس مولودیان
استاد مربوطه مهندس مهدی مولودیان
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۲/۲۷ دانلود جزوه 29
1