صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها آذر 1389
1
چگونه یک سمینار موفق ارائه کنیم؟
استاد مربوطه دکتر حسینی خیاط
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۹/۲۳ دانلود جزوه 59
الکترونیک عمومی 2
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۹/۹ دانلود جزوه 36
نکاتی در باب انتشار مقالات پژوهشی
استاد مربوطه دکتر حسینی خیاط
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۹/۲۳ دانلود جزوه 59
1