صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها آبان 1389
1
الکترومغناطیس - دکتر میرصالحی
استاد مربوطه دکتر میرمجتبی میرصالحی
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی بهمن 89-88
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۸/۲۳ دانلود جزوه 34
مدار الكتريكي 1 - دکتر هدتنی
استاد مربوطه دكتر قوشه عابد هدتني
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی بهمن 89-88
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۸/۳ دانلود جزوه 48
اموزش active HDL
استاد مربوطه .
دانشگاه .
ترم تحصیلی .
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۸/۱۴ دانلود جزوه 34
1