صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها اسفند 1389
1
كنترل خطي - دكتر طالبي
استاد مربوطه دكتر طالبي
دانشگاه صنعتي اميركبير
ترم تحصیلی بهمن 81
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ دانلود جزوه 51
ماشين هاي الكتريكي 2 - دكتر ساده
استاد مربوطه دكتر جواد ساده
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 89
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ دانلود جزوه 42
معادلات ديفرانسيل - دكتر چيتي
استاد مربوطه دكتر كاظم چيتي
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی بهمن 88
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ دانلود جزوه 42
الكترونيك 2 - دكتر مافي نژاد
استاد مربوطه دكتر خليل مافي نژاد
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 89
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ دانلود جزوه 41
مخابرات 1 - دكتر مولوي
استاد مربوطه دكتر محمد مولوي كاخكي
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 89
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ دانلود جزوه 41
1