صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آرشیو جزوه ها مهر 1388
1
معادلات ديفرانسيل - دكتر اورعي
استاد مربوطه دكتر اورعي
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی بهمن 86
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۷ دانلود جزوه 46
الكترونيك 2 - دكتر دليري
استاد مربوطه دكتر دليري
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی بهمن 87
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۰ دانلود جزوه 27
مدارهاي الكتريكي 1 - مهندس عبادي
استاد مربوطه مهندس عبادي
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی بهمن 86
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۷ دانلود جزوه 45
ماشين هاي الكتريكي 1 - مهدس عبادي
استاد مربوطه مهندس عبادي
دانشگاه فردوسي
ترم تحصیلی بهمن 87
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۰ دانلود جزوه 27
الكترومغناطيس - دكتر عطاري
استاد مربوطه دكتر عطاري
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 87
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۷ دانلود جزوه 27
تجزيه و تحليل سيستم ها - دكتر سيدين
استاد مربوطه دكتر سيدين
دانشگاه فردوسي
ترم تحصیلی مهر 87
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۰ دانلود جزوه 27
معماري كامپيوتر - مهندس زارع
استاد مربوطه مهندس زارع
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 87
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۰ دانلود جزوه 27
مخابرات 1 - دكتر مولوي
استاد مربوطه دكتر مولوي
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 87
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۱۸ دانلود جزوه 28
1