صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی مقالات
آرشیو ماهیانه
آرشیو مقالات خرداد 1391
123456>>صفحه آخر
شبکه های خصوصی مجازی (VPN)
اين مقاله در ابتدا به تعريف شبکه های خصوصی مجازی به طور عام و سپس انواع دسته بندی های VPN می پردازد پس از آن روشهای امنيتی اين شبکه شرح داده می شود در ادامه تکنولوزی های اين شبکه ارائه می شودو سپس تونل سازی به منظور ايجا د چنين شبکه ای با قابليت دستيابی از طريق اينترنت شرح داده می شود.
۱۳۹۱/۳/۳۰ جزییات مقاله 2
بررسي خطاها در سيستمهاي نامتعادل توزيع با سيم برگشتي زمين
اهميت مقدار جريان اتصال كوتاه در طراحي سيستم زمين شبكه، محل و تنظيمات تجهيزات حفاظتي شبكه، قدرت قطع و وصل مدارشكن ها، انتخاب نوع تجهيزات سيستم توزيع و بسياري از موارد ديگر، سبب توجه روز افزون مهندسين برق به لزوم برآورد دقيقتر آن شده است.
۱۳۹۱/۳/۳۰ جزییات مقاله 1
Mixed Derating of Distribution Transformers Under Unbalanced Supply Voltage and Nonlinear Load Conditions Using TSFEM
In this paper, a novel concept, which is called mixed derating, is introduced for the maintenance of distribution transformers against the copper and core losses increase due to the nonlinear loads and unbalanced supply voltage, respectively.
۱۳۹۱/۳/۳۰ جزییات مقاله 2
On the Robustness of R-2R Ladder DAC’s
A model of the linear R-2-R ladder digital-to-analog converter (DAC) is developed in terms of the ratios of the effective resistances at the nodes of the ladder.
۱۳۹۱/۳/۳۰ جزییات مقاله 1
EVALUATION OF DISTRIBUTION SYSTEM LOSSES DUE TO LOAD
Distribution network losses can vary significantly depending on the load unbalance. Here, an analysis of distribution system losses is presented that considers load unbalance and the effect of explicitly represented neutral wire.
۱۳۹۱/۳/۲۸ جزییات مقاله 1
Impact Analysis of Unbalanced and Loading Degree on Power Losses Weight in a Distribution Network
The paper is structured in four parts. In the first part presents the analysis of the justification in the context of existing concerns on the subject, identified in the literature and from the entities of power distribution
۱۳۹۱/۳/۲۸ جزییات مقاله 1
آثار تجدید ساختار صنعت برق بر کیفیت و قابلیت اطمینان تأمین انرژی الکتریکی
طی سال های اخیر، ساختار و مقررات حاکم بر صنعت برق بسیاری از کشورها با تغییرات مهمی رو به رو بوده است . خصوصی سازی و مقررات زدایی یا تجدید مقررات در صنعت برق، دست اندرکاران و متولیان این صنعت را با چالش های جدیدی مواجه ساخته است زیرا موارد یادشده، آثار قابل توجهی بر " کیفیت" و "قابلیت اطمینان " برق به جای می گذارند و این دو مقوله در رضایت مندی طرف های مختلف ذی نفع در بازار رقابتی برق و به خصوص مشترکین و مصرف کنندگان نقش اساسی را ایفا می کنند
۱۳۹۱/۳/۲۸ جزییات مقاله 1
Unbalanced Model and Power-Flow Analysis of Microgrids and Active Distribution Systems
This paper presents a three-phase power-flow algorithm, in the sequence-component frame, for the microgrid( μ grid) and active distribution system (ADS) applications.
۱۳۹۱/۳/۲۴ جزییات مقاله 1
LOAD FLOW SOLUTION OF UNBALANCED RADIAL DISTRIBUTION SYSTEMS
This paper presents a simple three phase load flow method to solve three-phase unbalanced radial distribution system (RDS).
۱۳۹۱/۳/۲۴ جزییات مقاله 1
INVESTIGATION OF PERFORMANCE OF 3-PHASE ASNCHRONOUS MACHINE UNDER VOLTAGE UNBALANCE
Induction motors are widely used in industries due to various techno-economic advantages .Voltage unbalance causes a lot of ill effects on induction motors.
۱۳۹۱/۳/۲۴ جزییات مقاله 1
123456>>صفحه آخر