صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی مقالات
آرشیو ماهیانه
آرشیو مقالات مهر 1389
1
روش تركيبي جديد درفيلترهاي لايه نازك نوري با استفاده از الگوريتم ژنتيك
در اين مقاله روش جديدي براي طراحي فيلترهاي لايه نازك نوري پيشنهاد شده است. روش پيشنهادي از تركيب دو روش گراديان و الگوريتم زنتيك بدست آمده است.
۱۳۸۹/۷/۱ جزییات مقاله 56
بازبيني تئوري تحليل توزيع حاملهاي باردرپيوند p-n در شرايط تعادل به كمك شبيه سازي عددي وارايه مدل پارامتري جديد براي كاهش خطا در محاسبه بار پيوند
چكيده–توزيع حاملهاي بارالكتريكي پيوند p-n درشرايط تعادل بررسي شده است.مدل پله اي به كار رفته در روش تقريب لايه تهي پيوستگي مشتق توزيع حاملهاي بار در محل پيوند رابه درستي نشان نمي دهد از طرفي قادر به محاسبه دقيق ولتاژالكتريكي وبار الكتريكي پيوند به طور همزمان نمي باشد
۱۳۸۹/۷/۱ جزییات مقاله 56
سلول SRAM با توان كمتر و سرعت بيشتر براي كاربردهاي توان پايي
در اين مقاله يك سلول حافظهSRAM با توان مصرفي كمتر و نيز سرعت بيشتر وحساسيت كمتر به نويز و با اندكي افزايش سطح ارائه مي گردد
۱۳۸۹/۷/۱ جزییات مقاله 56
طراحي و ساخت حسگر گاز لايه نازك اكسيد قلع با كمك امواج فرا صوت
در اين مقاله يك روش جديد لايه نشاني براي ساخت حسگر هاي گاز لايه نازك اكسيد قلع ارائه شده است. براي ساخت لايه هاي نازك اكسيد قلع، از محلول كلريد قلع به عنوان ماده اوليه و از شيشه به عنوان پايه در دماي°C 400 استفاده شد.
۱۳۸۹/۷/۱ جزییات مقاله 56
شناسایی گاز بر اساس تحلیل پاسخ گذرای یک CGS با استفاده از شبکه عصبی
از پاسخ گذرای یک حسگر گاز مجهز به لوله نفوذ، برای شناسایی چهار گاز مختلف استفاده شد. ثبت و تحلیل پاسخ های گذرا به صورت عددی انجام گردید. ویژگی های اصلی پاسخ ها با انجام عملیات ریاضی روی توابع زمانی پاسخ حاصل شد
۱۳۸۹/۷/۱ جزییات مقاله 56
1