صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی مقالات
آرشیو ماهیانه
آرشیو مقالات مرداد 1389
123456789>>صفحه آخر
ارزيابي قابليت اطمينان با استفاده از شبكه عصبي MLP و شبيه سازي مونت كارلو
ارزيابي قابليت اطمينان يكي از مهمترين بخشهاي برنامه ريزي و بهره برداري از سيستم قدرت مي باشد.
۱۳۸۹/۵/۲۸ جزییات مقاله 19
ایجاد یک بازار با در نظر گرفتن ملاك احتمالاتی در رزرو چرخان
در این مقاله برنامه ریزي عملکرد واحد ها در یک بازارحوضچه اي برق با در نظر گرفتن محدودیت هاي قابلیت اطمینانی انجام می گردد.
۱۳۸۹/۵/۲۸ جزییات مقاله 19
ارزیابی شاخصهاي قابلیت اطمینان سیستم با در نظر گرفتن مراحل بازیابی و محدودیتهاي شبکه
در این مقاله، تکنیکی براي ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهاي توزیع شعاعی مرکب، بر اساس مراحل بازیابی و محدودیتهاي شبکه، ارائه میدهیم.
۱۳۸۹/۵/۲۸ جزییات مقاله 19
تعیین تعداد بهینه ترانسفورماتورهاي یدکی پستهاي توزیع با استفاده از مدل مارکوف و محاسبات هزینه-فایده
خرابي هاي اساسي در ترانسفورماتورهاي توزيع موجب افزايش هزينه هاي بهره برداري و هزينه قطع مشترك در تأمين انرژي الكتريكي مي شود.
۱۳۸۹/۵/۲۸ جزییات مقاله 19
محاسبه چگالي شار مغناطيسي و نيروي موتورهاي القايي خطي با استفاده از آناليز المان محدود
اين مقاله چگالي شار مغناطيسي و نيروي موتورهاي القايي خطي (LIM) را نشان مي دهد كه بر مبناي متد المان محدود سه بعدي محاسبه شده اند.
۱۳۸۹/۵/۲۸ جزییات مقاله 19
افزايش راندمان توربين بادي مستقل از شبکه توسط آرايش بهينهسازي شده با مد بايپس 
امروزه به دليل ذخاير محدود سوختهاي فسيلي و نيز مسائل زيست محيط جهاني تمايل به استفاده از منابع انرژي تجديدپذير افزايش چشمگيري پيدا کرده است.
۱۳۸۹/۵/۲۷ جزییات مقاله 19
بررسی رفتارفیلتر اکتیو موازي و کنترل آن بر اساس تئوري توان لحظه اي
در روشهاي سنتی حذف مولفه هاي هارمونیکی تولید شده توسط بارهاي غیر خطی، از فیلتر هاي پسیو استفاده می شود. امروزه با شناخته شده معایب این نوع از فیلترها و در عین حال با پیشرفت صنایع مربوط به ساخت سوئیچهایی که قادر به کار در شرایط فرکانسکلید زنی و مقادیر ولتاژ و جریان بالا می باشند،
۱۳۸۹/۵/۲۷ جزییات مقاله 19
طراحي رگولاتور خودتنظيم براي كنترل فركانس بار با استفاده از الگوريتم HPSO
–هدف از كنترل فركانس بار ثابت نگهداشتن فركانس در يك ناحيه حتي پس از اغتشاش مي باشد. اين مقاله يك رگولاتور خودتنظيم بهنگام را براي كنترل فركانس بار ارائه مي كند.
۱۳۸۹/۵/۲۷ جزییات مقاله 51
استفاده از خط قدرت براي كاربردهاي روشنايي با استفاده از تكنيك BPSK با كنترل كننده منفرد DSP
كنترل كننده هاي DSP تجهيزات تراشه اي هستند كه براي انجام الگوريتمهاي قدرت به استفاده از كاربردهاي متفاوت الكترونيك صنعتي نياز دارند.
۱۳۸۹/۵/۲۷ جزییات مقاله 51
بررسی مینیمم فرکانس گذراي سیستم قدرت با در نظر گرفتن سهم واحدهاي سیکل ترکیبی
در این تحقیق یک مدل مناسب براي مطالعه پاسخ دینامیکی کوتاه مدت یک واحد CCGT در حین بروز یک اختلال فرکانسی در سیستم قدرت، معرفی شده است.
۱۳۸۹/۵/۲۷ جزییات مقاله 51
123456789>>صفحه آخر