صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی مقالات
آرشیو ماهیانه
آرشیو مقالات اردیبهشت 1389
1
كنترل تطبيقي آشوب در اينورتر با استفاده از نماي لياپانوف
سيستم هاي الكترونيك قدرت نظير مبدلهاي DC/DC و اينورترها به علت داشتن ماهيت غير خطي در طول عملكرد خود مي توانند دچار رفتار آشوبناك گردند. بروز پديده آشوب در اين تجهيزات ناخواسته بوده و تاثيرات منفي بر عملكرد سيستم داشته و حتي مي تواند به نيمه هاديهاي موجود در سيستم آسيب برساند.
۱۳۸۹/۲/۱۹ جزییات مقاله 16
محاسبه پارامترهای قابليت اطمينان در سطح توليد با استفاده از الگوريتم PSO
يکی از وظايف اصلی شبکه های قدرت برق رساني با كيفيت و بدون وقفه به مشتركين می باشد. ...
۱۳۸۹/۲/۲ جزییات مقاله 23
استفاده از ارتباط بین پیکسلها در تخمین زمینه در تصاویر ویدیویی
در اين مقاله روشی نو براي تخمین زمینه ارائه می شود. روش پیشنهادي بر اساس وجود یک ار تباط بین پیکسلها و وجود انرژي بین آنها بنا گزارده می شود.
۱۳۸۹/۲/۲ جزییات مقاله 23
1