صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی مقالات
آرشیو ماهیانه
آرشیو مقالات دی 1388
12صفحه آخر
کنترل خودکار توليد در سيستم قدرت چند ناحيه اي تجديدساختارشده
در اين مقاله به منظور بهبود بيشتر ديناميک سيستم و نيز ارائه ديدگاهي کاربردي در عملکرد مسأله کنترل بار- فرکانس در فضاي تجديد ساختار­شده صنعت برق, يک روشي جديد مرکب از يک نوع تخمينگر حالت کاهش­مرتبه و يک رگولاتور خطي درجه دوم با درجه پايداري مقرر­شده، ارائه شده است.
۱۳۸۸/۱۰/۳۰ جزییات مقاله 19
کاربرد الگوریتم معماری سلسله مراتبی برای پیش بینی قیمت برق در میان مدت
یکی از مسائل با اهمیت در بازار برق پیش بینی قیمت برق است.در این مقاله الگوریتم جدیدی برای پیش بینی میان مدت ارائه شده استکه نتایج حاصل از پیش بینی آن برای بازار کالیفرنیا نشان دهنده قدرت بالای آن است .
۱۳۸۸/۱۰/۲۹ جزییات مقاله 19
تشخیص و پیش بینی خطا در برنر بویلر نیروگاه بخار
در اين مقاله به منظور دسته بندی داده ها و نیز تشخیص و پیش بینی خطا در برنر بویلر نیروگاه بخار, با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به بررسی داده های ثانیه ای مربوط به پارامترهای موثر در سیستم برنر بویلر یک نیروگاه بخار می پردازیم.
۱۳۸۸/۱۰/۲۸ جزییات مقاله 19
کنترل بهینه بار- فرکانس در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از فیدبک خروجی
پس از ظهور فرایند تجدید ساختار و بروز فضای رقابتی در صنعت برق، مباحث مهمی دچار تحول گردید. یکی از این مباحث مربوط به مساله کنترل بار- فرکانس در سیـستم های قدرت می باشد.
۱۳۸۸/۱۰/۲۸ جزییات مقاله 19
کنترل چند ناحيه اي بار- فرکانس در فضاي رقابتي صنعت برق
با بروز تجديد ساختار در فضاي سنتي صنعت برق، بسياري از مباحث مهم در صنعت برق دچار تحول گرديد. يکي از اين مباحث، مساله کنترل بار- فرکانس، در سيستمهاي قدرت مي باشد. در اين راستا سيستم هاي متداول کنترل بار- فرکانس به منظور در نظر گرفتن اثر قراردادهاي دوطرفه بر ديناميک سيستم، بهبود يافته اند.
۱۳۸۸/۱۰/۲۸ جزییات مقاله 19
شبيه سازي سيستم AGC دو ناحيه اي در فضاي تجديدساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمينگر حالت
با بروز تجديد ساختار در فضاي سنتي صنعت برق و ايجاد فضاي رقابتي، بسياري از مباحث مهم در صنعت برق دچار تحول گرديد. يکي از اين مباحث، مساله کنترل بار- فرکانس در سيستمهاي قدرت مي باشد.
۱۳۸۸/۱۰/۲۸ جزییات مقاله 19
برنامه ريزي كوتاه مدت تأمين سوخت نيروگاه ها در شرايط بحران
همزمان با برودت بي سابقه دما در بيشتر نقاط كشور و افزايش مصرف گاز ساير مصارف غير نيروگاهي، تامين گاز در بسياري از نيروگاههاي كشور بامحدوديتهاي جدي روبرو شد و حتي به صورت كامل قطع گرديد
۱۳۸۸/۱۰/۲۴ جزییات مقاله 19
ارزيابي نقش قراردادهاي تضميني ظرفيت در پايداري بلند مدت بازار برق
نوسانات بلند مدت در سرمايه گذاري و به تبع آن در ظرفيت توليد، كه نمونه هاي كمابيش مشابه با آن قبلاً در ساير بخشهاي اقتصادي تجربه شده بود، امروزه گريبانگير بازارهاي برق نيز شده است
۱۳۸۸/۱۰/۱۷ جزییات مقاله 19
ترجمه ماشينی
ترجمه ماشينی به فرايند ترجمه خودکار از يک زبان به زبان ديگر گفته می شود. در اين راستا فرايند ترجمه ماشينی در جستجوی شناخت و درک ماهيت زبان و الگوريتم های رايانه ای, بررسی تعامل ميان انسان و رايانه و پردازش اطلاعات بوده است
۱۳۸۸/۱۰/۱۲ جزییات مقاله 19
بررسی تاثير مجتمع سازي سيستم هاي الكترونيکي در رشد شاخص های قابليت اطمينان تعميرپذيري و قابليت دسترسي آنها
در اين مقاله نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه ميزان رشد شاخص هاي قابليت اطمينان، تعميرپذيري و قابليت دسترسي يك نوع سيستم قديمي كنترل آتش، كه با جايگزين كردن يك سيستم مجتمع و پيشرفته به جاي آن حاصل شده است، ارائه شده است.
۱۳۸۸/۱۰/۱۲ جزییات مقاله 19
12صفحه آخر